Pic 1

Regulamin serwisu


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w regulaminie, działaniu serwisu i wszelkich spraw z tym związanych.

Uwarunkowania wstępne.


1.  Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników.
2.  W przypadku działań niezgodnych z prawem, a nie umieszczonych w tym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawne do osoby, która dany czyn popełniła.
3.  Strona Internetowa jest to witryna znajdująca się pod adresem www.wlubinie.com.
4.  Użytkownikiem to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług serwisu w domenie wLubinie.com.
5.  Administratorem serwisu jest firma Level 5 z Lubina przy ul. Traugutta 2a.
6.  Korzystanie z serwisu lubin.org.pl jest bezpłatne, płatne natomiast jest tworzenie i przechowywanie stron wizytówek. Aktualny cennik znajduje sie na wszystkich podstronach serwisu.
7.  Adresy wizytówek mają postać następującą : nazwafirmy.lubin.org.pl, zabronione jest natomiast tworzenie wizytówek o adresach i nazwach branż, wyjątek stanowią konta VIP. Szersze informacje na ten temat, znajdują się na podstronie o serwisie. Wizytówki łamiące ten warunek, będą automatycznie usuwane.
8.  Nie opłacone w terminie konta są automatycznie usuwane przez system.
9.  Korzystanie z serwisu lubin.org.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Użytkownik i treść wizytówki - zawartości konta.


1.  Użytkownik zgadza się na przepisy regulaminu.
2.  Treść wizytówki w serwisie wLubinie.com to wszelakie informacje, które użytkownik umieści poprzez formularze w serwisie.
3.  Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści na stronie oświadcza, że zezwala na ich indeksowanie przez roboty sieciowe (dzięki temu strona pojawi się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek).
4.  Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści na stronie oświadcza, że posiada prawa autorskie do ich publikacji, posiada prawa do użytych znaków towarowych oraz zezwala właścicielom serwisu lubin.org.pl na publikację.
5.  Login użytkownika jest jednocześnie nazwą wizytówki login.lubin.org.pl i stanowi jej adres url, użytkownik oświadcza że posiada wszelkie prawa do danego loginu i zezwala administratorowi na czerpanie z niego korzyści w ramach czynności związanych z działaniem serwisu wLubinie.com.
6.  Użytkownik oświadcza, że nazwa loginu nie narusza praw osób trzecich.
7.  Użytkownik umieszcza treści zgodne z polskim prawem.
8.  Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych w formularzach.
9.  Zabrania się umieszczania nadmiernej ilości linków lub reklam.
10.  Zabrania się umieszczania bluźnierstwa. Nienawiści, przemocy, nietolerancji na tle rasowym, o treściach przeciwko konkretnym osobom, grupom osób bądź organizacjom.
11.  Zabrania się umieszczania informacji o hakowaniu/cracowaniu, narkotykach i związanymi z nimi akcesoriami, pornografii, erotyki, treści dla dorosłych, treści promującej nielegalną działalność, zabrania się umieszczania treści związanych z hazardem.
12.  Użytkownik odpowiada za wszelakie szkody powstałe w wyniku umieszczonych w serwisie treści wobec osób trzecich i administratora.
13.  Użytkownik odpowiada za wszelakie roszczenia dotyczące łamania praw autorskich i innych praw powstałych w wyniku umieszczenia przez niego treści wobec osób trzecich i administratora.
14.  Wszelkie spory na tle roszczeń osób trzecich rozstrzygane są bez udziału Administratora serwisu wLubinie.com, a jedynie pomiędzy użytkownikiem serwisu a osobą trzecią. W razie poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez użytkownika treści naruszającej prawa osób trzecich, użytkownik zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
15.  Użytkownik zgadza się na przechowywanie danych w wypełnionych formularzach i wyświetlaniu ich w serwisie - oraz używaniu ich przez administratora w celach marketingowych.
16.  Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia administratora w przypadku, gdy zauważy, że ktoś złamał regulamin.
17.  Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania administratora o wszystkich znalezionych specjalnie lub dostrzeżonych przypadkiem błędach na stronie internetowej.
18.  Użytkownik korzysta z komponentów zgodnie z polskim prawem - odpowiada za wszystkie komponenty, których używa i szkody dzięki nim wyrządzone.
19.  Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania swoich użytkowników (wszystkich którzy za jego sprawą korzystają z komponentów) o obowiązku akceptacji niniejszego regulaminu oraz własnej polityki prywatności.
20.  Użytkownik obowiązuje się nie przekazywać hasła osobom trzecim.

Polityka prywatności.


1.  Zapisując się do serwisu użytkownik wyraża zgodę na przyjętą przez nas politykę prywatności, czyli przetwarzanie twoich danych osobowych. Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników, patrz niżej.
2.  Podane podczas rejestracji dane, tj. imię, nazwisko i email będą wykorzystywane na stronach wLubinie.com, zgodnie z przeznaczeniem serwisu.
3.  Raz na jakiś czas będziesz otrzymywał informacje promocyjne na email lub informacje które będą dotyczyły aktualności na stronie, informacje mogą zawierać reklamy różnych produktów (legalnych).
4.  Z konta w serwisie będzie możliwość wypisania się (rezygnacji - likwidacji).
5.  Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (nie obejmuje sprzedaży całego serwisu). Dane jednak mogą być udostępnione osobie trzeciej, gdy ta osoba ma prawo do roszczeń wobec użytkownika i wobec działań spowodowanych przez użytkownika (o tym decyduje administrator).
6.  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości.

Administrator.


1.  Dołoży wszelkich starań by informacje prezentowane na wszystkich podstronach serwisu ( łącznie z wizytówkami użytkowników ) nie zawierały materiałów, wulgarnych, obraźliwych czy też łamiących obowiązujące prawo.
2.  Posiada możliwość usunięcia użytkownika z podaniem przyczyny lub w uzasadnionych przypadkach bez jej podawania.
3.  Posiada do wprowadzania zmian w regulaminie (regulamin aktualnie obowiązujący jest dostępny na stronie lubin.org.pl).
4.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu komponentów i za szkody przez to wywołane.
5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze udostępnianiem wizytówek i treści wizytówek.
6.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane i udostępniane, usługi oferowane przez użytkownika.
7.  Obowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się na stronie internetowej w odpowiednim czasie.
8.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony spowodowane ingerencja osób trzecich.
9.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracony login, hasło na rzecz osób trzecich i szkody przez to wywołane.
10.  Nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania użytkownika.
11.  Dokłada wszelkich starań, aby strona działała poprawnie.
12.  Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, który nie opłacił strony wizytówki na czas.


Administrator nie odpowiada za straty spowodowane utratą danych w wyniku błędów, ingerencji innych użytkowników, wadami hostingu oraz innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.